Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató közzététele

Jelen tájékoztató 2020. március 31-én lép hatályba és rendszeres időközönként frissítésre kerül a változások szerint.

I. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Jelen tájékoztató célja, hogy ezen honlap és a hozzá kapcsolódó tartalmak látogatói átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelek, és mi alapján teszem ezt.

Irányelveink:

 • Személyes adatokat csak a törvényi előírásoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

 • Hírlevelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk.

 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

 • Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

 • Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Az adatkezelő

Neve: Farkas Veronika és Farkas Mihály

Telefonszáma: +36 70 331 2404

E-mail címe: farkasmihaly60 ' @' gmail.com

A weboldalunk címe: www.misikavezoja.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a

www.egeszsegutjan.hu/adatkezelesi-tajekoztato linken.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdésed lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük írd meg nekünk, a fent megadott e-mail címünkre.

II. Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.

Személyes adatokhoz nem csak a weboldal és a felhasználó közötti interakció során juthatunk. Személyes adatokat technikai folyamatok is generálhatnak, mint például a kapcsolatfelvételi űrlapok, hozzászólások, sütik, látogatottsági elemzések és harmadik féltől származó beágyazott tartalmak.


 1. Honlapjaink meglátogatásakor

 • Jogalap: Jogos érdekünk

 • Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.

 • Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk minőségének ellenőrzése és javítása, így tudjuk mérni marketingünk hatékonyságát.

 • Időtartama: 26 hónap

 • Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)

 • Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.)
  Részletes infót lehet találni a Google Analytics működéséről az alábbi oldalon: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


 1. Kapcsolat felvételi űrlap

Ezen a honlapon található kapcsolat felvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és email címet kérek megadni, amelyek megadása kötelező – csak így tudok a kérdésre reagálni.

Az űrlapon telefonszám megadása is lehetséges, amennyiben visszahívást kér valaki, és telefonos választ szeretne kapni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezelem. A kérdés, kérés vagy üzenet alapján válaszolok vagy kapcsolatba lépek.

Az adatok tárolásának időtartama: Amennyiben nem lesz üzleti kapcsolat közöttünk, a megkeresésről érkezett e-mailt az adatokkal kérésre vagy 100 napon belül törlöm.

Üzleti kapcsolat létrejötte esetén a kapcsolattartás mindkettőnk jogos érdeke alapján folyamatos, és csak kérés esetén szűnik meg.


 1. Blog hozzászólások

A blogon beérkező hozzászólások célja az adott témában beszélgetés indítása a blogot olvasók bevonásával. A blogra történő hozzászólás esetében meg kell adni egy nevet és az e-mail címet, illetve honlapcím is megadható. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A hozzászólások megjelenés előtt ellenőrzésen esnek át, jóváhagyás után nyilvánosan is reagálhatunk rá vagy ha kérdés, kérés fogalmazódik meg benne, akkor e-mailben is reagálhatunk rá – de csak a feltett kérdésre vonatkozóan – más üzleti tartalmat nem küldünk.

Az adatok tárolásának időtartama: törlési kérelemig vagy ha a kérdés, kapcsolatfelvétel értelmét veszti (megválaszolásra kerül, elvesztette aktualitását, vagy semmi nem indokolja a további kapcsolatot). Az e-mail, és a honlap hozzászólásai közül is törölve lesz 90 napon belül.

A spam mappa tartalma 90 naponta törlésre kerül.


 1. Hírlevél/eDM

Híreinkről, újdonságainkról, akcióinkról hírlevelet küldök annak, aki ehhez hozzájárult. A hírlevelek tartalmazzák a vállalkozás nevét, elérhetőségét, ezért reklámnak minősülnek. A hírlevélre név és email cím megadásával lehet feliratkozni. Minden hírlevélben lehetőséget adunk a leiratkozásra, jól láthatóan, egyszerűen a linkre kattintva.

Az adatok tárolásának időtartama: leiratkozásig vagy kérésre is töröljük.


 1. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogom a telefonszámodat. Valószínűleg bemutatkozol, így a nevedet is megismerem. Előbbi mindenképpen szükséges adat, ismeretlen számról kezdeményezett hívást nem fogadok. A hozzájárulásod alapján kezelem ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassalak, ha épp nem tudom felvenni a telefont. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentem el.

Az adatok tárolásának időtartama: üzleti kapcsolat fennállásáig, törlési kérelemig


 1. Regisztráció a honlapon

Ezen a weboldalon nincs lehetőség regisztrálni, csak az adminnak van hozzáférése.


 1. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak.

Ezen az oldalon Youtube és Facebook videókat ágyazunk be, és az adott témához kapcsolódó cikkeket, tartalmakat oszthatunk. A felhasználó szabadon eldöntheti, hogy átkattint-e más oldalakra. Csak olyan tartalmat osztunk meg, ágyazunk be, amit előtte mi is leellenőriztünk, de a későbbiekben beállt esetleges változásokért nem vállaljuk a felelősséget.


 1. Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége

Üzleti és szakmai kapcsolataim során jogos érdek alapján kezelem a partnereim, és vállalkozások kapcsolattartóinak személyes adatait:

nevet, telefonszámot, email címet.

Az adatok tárolásának időtartama: üzleti kapcsolat fennállásáig, törlési kérelemig.

Jogos érdek megnevezése

Üzleti partnereim, üzlettársaim vagy kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait és nevét jogos érdek alapján kezelem. Üzleti partnerek alatt azokat a személyeket értem, akikkel együtt dolgozom egy-egy munkafolyamat során, pl. online marketing, oktatás, nyomda – adott cég és terület szakértője vagy ügyintézője.

Ezeket a személyes adatokat hosszú évekre visszanyúló, korábbi levelezéseink, találkozásaink során maguktól az érintettektől kaptam, és eddigi is és ezután is bizalmasan kezelem.

III. Sütik („Cookies”)

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngésződnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépeden.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhatsz, a korábbi látogatásaid során elhelyezett adatfájlokat törölheted, ennek pontos módjáról böngésződ útmutatója igazít el, melyeket a következő oldalakon találsz:

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárod, automatikusan törlik a böngészési adatokat.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általam használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépeden. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kapsz, amikor először az oldalra látogatsz, és jóváhagyásodat kérem ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásaid alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ezen az oldalon kapsz tájékoztatást.

A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

Amennyiben meg szeretnéd akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatásodat az analitikához, használd ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető).

A Google olyan cookie-kat is használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretnéd, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg neked, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatod a hirdetések személyre szabását.

Amennyiben a blogon kommentelsz, a hozzájárulásoddal a weboldalam süti segítségével eltárolja neved és email címed, hogy egy következő látogatás alkalmával már ne kelljen újra begépelned (ehhez be kell pipálnod a checkbox-ot).

Hírlevél szoftverem többféle sütit használ a nyelvi adatok tárolására, teljesítmény gyorsítására, analitika továbbítására.

Az oldalon elhelyezett megosztás gombok (Facebook, Twitter) és beágyazott tartalmak (pl. YouTube videó) is sütit helyezhetnek el a gépeden.

Az adatok tárolásának időtartama: sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat.

Ezen weboldalhoz oldalhoz a Google cookie-kat használom, ami tájékoztatást ad arról, hogy az oldal sütiket használ. Ezt a látogató el tudja fogadni vagy meg tudja tagadni. Ezt később is tudja módosítani. A sütikről az Adatkezelési tájékoztatóban kap bővebb információt.

A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat és elemzi a forgalmat. Emellett a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát. További információkat itt találasz.

IV.Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul az adatkezelésem ezeknél tevékenységeknél:

 • reklámot is tartalmazó hírlevél küldése

 • honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről

 • blogon történő hozzászólás

 • látogatottsági statisztika készítése

 • telefonon történő kapcsolatfelvétel

Fontos tudnivalók a visszavonással kapcsolatban:

 • A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

 • Hozzájárulásodat hírlevél esetén visszavonhatod a hírlevél végén elhelyezett leiratkozás linkre kattintással.

 • Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveleteim esetén, kérlek, írj egy rövid üzenetet az azegeszsegutjan@gmail.com email címre.

 • A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

V. Szerződés és jogi kötelezettség

Amennyiben megrendelés vagy regisztráció történik, akkor az ügyfél nem ezen honlap tulajdonosával, hanem harmadik féllel kerül kapcsolatba, és ha van pénzmozgás, akkor az is csak köztük történik.

Megrendelés, kiszállítás, számlázás

A magyarországi DXN termékek szállítását, átadását a DXN Europe Kft. végzi.

DXN Europe Kft.

1066 Budapest, Teréz körút 8.

Adószám: 11723152-2-42

Megrendelés esetén az ügyfél velük kerül kapcsolatba, a számlát ők állítják ki, a futárszolgálatnak ők adják át a termékeket és a kiszállításhoz megadott személyes adatokat.

Az ő adatvédelmi nyilatkozatukat és ÁSZF-jüket itt találod:

DXN adatkezelési tájékoztató

DXN ÁSZF

DXN Impresszum

DXN Europe Kft. szállítási és fizetési feltételek

Ha nem Magyarországon történik a megrendelés, akkor a helyi DXN irodák küldik a termékeket.

Regisztráció

A DXN céghez való regisztráció, ami törzsvásárlói árra és akár üzletépítésre (jutalékra is jogosíthat) a cég nemzetközi felületén történik, ezen a linken: https://www.dxn2u.eu/pws/820331741

Érvényes forgalmazói szabályzat magyarul: https://static.dxneurope.eu/hu/download/ForgalmaziszablyzatHU_2016.pdf

A regisztrációs űrlapokon található személyes adatokat a DXN cég kezeli:

DXN MARKETING SDN. BHD.
Block C, 8 Suria Boutique Offices,
Jalan PJU 1/42, Dataran Prima
47301 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia.

A választott szponzor (akihez beregisztrál) látja a nevet, DXN kódot és a vásárolt pontokat. A csatlakozás hónapjában hozzáférést kap az e-mail címhez és a telefonszámhoz is (ha megadta.) Ha valaki úgy regisztrált be hozzám, hogy előtte nem vette fel velem a kapcsolatot, annak egyetlen e-mailt küldök az elérhetőségre, amelyben leírom hogyan tud vásárolni, az országára vonatkozó tudnivalókat, és felajánlom a segítségem. Amennyiben nem érkezik válasz, több e-mailt nem küldök és más módon sem veszem fel a kapcsolatot. A következő hónaptól már nem látom az elérhetőségeit az eWorld rendszerben.

VI. Biztonsági intézkedések

Megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodom arról, hogy a személyes adatokat védjem többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. A laptopomra jelszó megadása után lehet belépni, melyet aktív vírusírtó véd a vírusoktól. Telefonomat jelszóval és biztonsági bővítményekkel használom. A Gmail-be, Facebook-ra, Instagramra kettős azonosítással lépek be. Weboldalam esetén is mindent megteszek azért, hogy illetéktelenek ne törjék fel és SSL titkosítást is alkalmazok. A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

VII. Harmadik féllel együtt történő adatkezelés

Bizonyos feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozókat veszek igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:

Google Inc., Mountain View, California, USA

Emailek fogadása és küldése:

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Harmadik országba továbbítás

Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) és a Pinterest (https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy) is betart.

VIII. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettek (weboldalaim és más online felületeim látogatói, ügyfeleim, partnereim) jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai

 • az érintett személyes adatok kategóriái

 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,

 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 1. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatom. A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintetteket kérésre tájékoztatom a címzettekről.

 1. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasz esetén

Személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Amennyiben mégis úgy érzed, hogy nem tettem meg minden tőlem elvárható intézkedést a személyes adataid védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdésed van, kérlek, írj nekem az azegeszsegutjan@gmail.com email címen.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu <http://www.naih.hu/>

IX. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.